Ponúkané priestory na prenájom

Objekt Tomášikova

Odeon 2.01

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 100 miest na sedenie, klimatiozvané priestory

  • Odeon 2.01
 
 
Nexar Global plus
© copyright 2007 - 2009