Ponúkané priestory na prenájom

Objekt Tomášikova

Minor

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 100 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

  • Minor
 
 
Nexar Global plus
© copyright 2007 - 2009